Ana Sayfa Teknoloji 24 Mayıs 2023 159 Görüntüleme

10. Memleketler arası İrtibat Günlerinde medyanın geleceği konuşuldu

Sesin ve kısa görüntülerin artış göstereceği periyoda gidiyoruz…

Gazetecilik her biçimiyle online platformlara taşınacak!

 ‘Dijital Kapitalizm ve İletişim’ bahisli 3 gün süren 10. Milletlerarası Bağlantı Günleri sona erdi. Sempozyumun kapanış oturumunda ‘Medyanın Geleceği / Geleceğin Medyası’ başlığıyla günümüzün medyası konusu masaya yatırıldı. Alanında kıymetli isimlerin iştirakiyle gerçekleştirilen oturumda, sesin ve kısa görüntülerin artış göstereceği bir periyoda hakikat gidildiği, gazeteciliğin yapılmayıp aslında var olan içeriğin çoğaltıldığına dikkat çekildi. Günümüzde gazeteciliğin önemli manada sorgulanması gerektiğine vurgu yapılan oturumda gazeteciliğin her formuyla online platformlara taşınacağının da altı çizildi.  

Üsküdar Üniversitesi konut sahipliğinde ve tertibinde düzenlenen 10. Milletlerarası İrtibat Günleri Sempozyumu ‘Medyanın Geleceği / Geleceğin Medyası’ bahisli yuvarlak masa oturumuyla tamamlandı.

56 oturumda 253 bildirinin sunulduğu sempozyumun son oturumuna alanında uzman akademisyenler ve gazeteciler katıldı. Moderatörlüğünü Üsküdar Üniversitesi Bağlantı Fakültesi Yeni Medya ve Bağlantı Kısım Lideri Doç. Dr. Yıldız Derya Birincioğlu Vural’ın yaptığı oturumda medyanın gelişimi, teknoloji ve yapay zekâ ekseninde kıymetlendirdi. 

Prof. Dr. Ümit Atabek: “Teknoloji yükseldikçe emeğin tesiri azalıyor” 

Oturumda birinci olarak Emekli Akademisyen ve Bağlantı Bilimcisi Prof. Dr. Ümit Atabek, yeni bağlantı teknolojilerinin kapitalizme eklemlenmesi ve yeni medyadaki enformasyon akışını kültürel ve sosyolojik perspektiften nasıl değerlendirdiği ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Teknolojiyle emek ortasında karşıt bir bağ olduğunu söyleyen Atabek, “Üretim süreçlerinde yüksek teknoloji ortaya çıktıkça emeğin tesiri azalıyor. İleri teknolojinin getirdiği yeni medya sisteminde gazetecilerin durumu ikiye ayrılır hale geldi. Değerli bir kısmı düşük fiyatla, garantisiz ve hatta hiçbir paha atfedilmeden çalışan gazeteciler haline geldi. Bir de seçkin ya da ‘star gazeteciler’ olarak isimlendirilen takipçi sayısı yüksek, şöhretli bir küme ortaya çıktı. Bu batı medyasında uzun vakittir var. Türkiye’de ise besbelli bir halde 1980’den sonraki süreçte gördük.” tabirlerini kullandı.

Atabek: “Eski medya sistemi ölüyor, yeni medya tertibi doğmak için çabalıyor”  

Sürekli yetersizlik halinin ortaya çıkmasının irtibat eğitimi verenleri ilgilendiren değerli bir husus olduğuna değinen Atabek, “Medya mensupluğu sizin 4 yıllık eğitiminizin sonunda kâfi olmuyor. Ömür uzunluğu eğitim diye isimlendirebileceğimiz, her gün yeni hünerlerle patronun karşısına çıkmak zorunda kaldığınız bir eğitim sürecini içeriyor. Bugünkü durum bu türlü fakat kesinlikle değişiklik olacak. Bu değişim anlarında ‘Eski dünya ölüyor, yenidünya doğmak için uğraş ediyor’ formunda bir yaklaşım var. Bu yaklaşımı, eski medya tertibi ölüyor artık onun devranı bitti, yeni medya tertibi doğmak için efor sarf ediyor biçiminde uyarlayabiliriz.” açıklamasında bulundu.

Prof. Dr. Peyami Çelikcan: “Bizler içerik üreticilerinin arşivi haline geliyoruz”

İstinye Üniversitesi’nden Prof. Dr. Peyami Çelikcan, dijital medya alanındaki gelişmelerle birlikte yeni uygulamalar, fonksiyonlar, kullanım alanları ve beraberinde yeni medya kullanıcısı profili oluşmaya başladığına dikkat çekti. Dijital medya içeriklerinin tüketilmesi, tüketici davranışlarına tesiri ve beklentileri nasıl farklılaştırdığı bahislerine değinen Çelikcan, “Ev içi cümbüş anlayışı harikulâde gelişti. Sinyal satın alarak konutları cümbüş merkezine çevirdik. İzleyici uçsuz bucaksız içeriğe kolay kolay ulaşabiliyor. Böylelikle bizler içerik üreticilerinin arşivi haline geliyoruz. Bugün günümüzde platformlar üzerinden toplumsal dönüşüm konuşuluyor. Natürel bunlar beraberinde problemler getirdi. Ekrana ayırdığımız mühletler arttı, buna bağlı olarak ekran bağımlılık kavramı hayatımıza girdi.” biçiminde konuştu.

Doç. Dr. Ceren Sözeri: “Gazetecilik her biçimiyle online platformlara taşınacak” 

Galatasaray Üniversitesi’nden Doç. Dr. Ceren Sözeri medyanın milletlerarası hale gelmesi ile ilgili değerlendirmelerini paylaştı. Klâsik mecraların dijital dönüşüm ile ortadan kalkacağını belirterek kelamlarına başlayan Sözeri, “Gazetecilik her formuyla online platformlara taşınacak. İnsanların anlayabilmeleri için görselleştirmenin kıymeti, gazetecileri birden fazla hünere sahip olmaları için zorlayacak. Okuyucuyla teğe bir temas edilen ilgi biçimi zaruriliği ortaya çıkacak. Yapay zekanın ortaya çıkması ile de doğrulatma çok kıymetli bir yer alacak.” tabirlerini kullandı.

Gazeteci Emre Kızılkaya: “Kuralları Silikon Vadisi’ndeki şirketler koyuyor”

Gazeteci Emre Kızılkaya seminer kapsamında, arama motoru optimizasyonları ve belirledikleri algoritmalar, sonlandırmalar ve bununla birlikte oluşan kutuplaşmış toplumla ilgili görüşlerini aktardı. Kızılkaya, “Dijital platformlar kısmına nasıl geldiğimizi bilhassa kapitalizm tarihiyle birlikte anlayabilmek için gazeteciliğin tarihine bakmamız lazım. Birinci vakitlerinde yapılan gazetelik aristokrasi için bir kulüp üzereydi. Başından beri kapitalizm ve devlet denetimi hâkimdi. Matbaanın gelişmesi ve geniş kitlelere yayılabilmesi büyük bir medya iktisadı doğurdu. Bunun finansmanı için de bugün bildiğimiz reklamcılık anlayışı ortaya çıktı. Akıllı telefonların herkesin cebine girmesiyle de ferdî datalar belli birkaç şirket tarafından toplanmaya başlandı. Silikon Vadisi’ndeki bu şirketlerin kuralları üzerinden işler ilerliyor. Bu kurallardan biri de içeriklerin dağıtımında kimin öne çıkarılacağını belirleyen algoritma sistemi.” açıklamasında bulundu.

Doç. Dr. Bahar Muratoğlu “Sosyal ağlar merkeziyetsiz yapılar”

Üsküdar Üniversitesi Bağlantı Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Bahar Muratoğlu Pehlivan merkeziyetsiz toplumsal ağlar konusunu kıymetlendirdi. Toplumsal ağların medyanın geleceğiyle kontaklı olduğunu belirten Pehlivan, “Sosyal ağlar merkeziyetsizler, bir merkezi yok bir otorite tarafından yönetilmiyorlar. Herkes bir sunucu kurabilir yahut bir sunucuya bağlanabilir. Tıpkı vakitte öbür sunuculardaki beşerlerle etkileşime girebilirler. Böylelikle bizi şartlandıran bir grup algoritmalardan da uzaklaşabiliriz.” biçiminde konuştu.

Doç. Dr. Bilge Şenyüz “Yapay zekâ ile birlikte teknoloji kaynak ya da alıcı haline geliyor”

Marmara Üniversitesi Bağlantı Fakültesi’nden Doç. Dr. Bilge Şenyüz, ‘yapay zekânın bağlantı teknolojilerindeki yeri’ başlığı altında şu bilgileri paylaştı:

“Sadece gazetecilikte değil, akademik araştırmaların üzerinde de çok önemli tartışmaların döneceği bir çağa gerçek geçiyoruz. İrtibat alanında yaratacağı değişimlerden biri de klasik bağlantı teorisini yıkacak olması. Bağlantının yalnızca şahıslar ortasında olması ve teknolojinin araç olarak görülmesi anlayışı değişiyor zira yapay zekâ ile birlikte teknoloji kaynak ya da alıcı haline geliyor. Araştırmalar, bilhassa engelli, ruhsal rahatsızlıkları olan yahut demanslı şahısların yapay zekâ ile bağlantı kurmaktan keyifli olduğunu gösteriyor.  Bu, insan-insan bağındaki doğallığı ortadan kaldırırken bir yandan da dezavantajlı pozisyonda olan şahıslar için umut kapısı olarak önümüze çıkacak.”

Şenyüz: “Sesin ve kısa görüntülerin artış göstereceği bir periyoda hakikat gidiyoruz” 

Gelecekte makine insan alakasına dair öngörülerini paylaşan Şenyüz “Araştırmalar medya sanayisinin gelecekte %72 oranla podcast ve dijital sese, %69 oranında hafta sonu gönderimi yapılan e-posta bültenlerine, dijital medya yayınlarına ise %67 oranında yatırım yapmak istediğini söylüyor. Sesin ve kısa görüntülerin artış göstereceği bir periyoda yanlışsız gidiyoruz. Öte yandan gelecekte Twitch, Discord üzere niş kullanıcı kümelerin bir ortaya geldiği platformların daha çok öne çıkabileceğini söyleyebiliriz. Şu anda teknoloji yaratıcıları makinelere insan- insan münasebetine yönelik paternler yüklüyor. Örneğin tüm cinsiyetçi kodları da yüklüyoruz. Siri’nin başlarda bir bayan sekreter olması gibi… Tahminen 50 yıl sonra makinelerin insan irtibatını nasıl bozduğundan bahsedeceğiz” dedi. 

Prof. Dr. Süleyman İrvan “İnternet sızıntılara imkân veriyor”

Üsküdar Üniversitesi Bağlantı Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman İrvan toplumsal medyada sıklıkla görülen sızıntı gazeteciliği hakkında konuştu. İrvan, “Kapitalizm birçok şeyi değiştiriyor. Gazetecilik değişmeye başladı. Gazeteci kimdir tartışılır hale geldi. Sızıntı gazeteciliği ile araştırma gazeteciliği ortasındaki fark; araştırma gazeteciliği daha çok araştırma ile yapılır, aranıp bulunan mevzuların süzgeçten geçirilmesi kelam bahsidir. Sızıntı gazeteciliğinde ise kaynak odaklı bir gazetecilik vardır. İnternet sızıntılara çok imkân veriyor. Bilgileri yayan, çalan birileri var.  Sonuçta biz öğrenmiş oluyoruz. Gazetecilik cazip olmaktan çıktı. Gazetecilik yapılmıyor, aslında var olan içerik çoğaltılıyor. Gazeteciliğin önemli manada sorgulanması gerekiyor.” dedi.

Prof. Dr. Nazife Güngör: “Üsküdar Üniversitesi, Bağlantı Günleri ile bir üs haline geldi”

Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nazife Güngör yaptığı kapanış konuşmasında Üsküdar Üniversitesi İrtibat Günleri’nin daima ve geniş iştirakli bir bilimsel paylaşım platformu haline geldiğini söyledi ve kelamlarını şöyle tamamladı:

“Üsküdar Üniversitesi’nin tertibi ancak biz bu dev aktifliği irtibat alanındaki tüm akademik dünyanın katkılarıyla yapıyoruz. Sempozyumumuza pek çok üniversiteden iştirak oldu. Üsküdar Üniversitesi Bağlantı Fakültesi, İrtibat Günleri ile bağlantı alanında bir bilgi üssü haline geldi. Bu çok memnunluk verici. Bu sempozyum bağlantı alanındaki akademi dünyasının ve hepimizin aktifliği. Üsküdar Üniversitesi’ni bağlantı bilimlerinin konuşulduğu bir merkez haline getirdiğimiz için gururluyuz.”

16-18 Mayıs tarihlerinde nitelikli programlarla devam eden sempozyumun ana konuk konuşmacıları ortasında Glasgow Üniversitesi’nden Prof. Dr. Gillian Doyle, Zagreb Kalkınma ve Milletlerarası Münasebetler Enstitüsü Kültür ve İrtibat Departmanı Kıdemli Araştırmacısı Dr. Paško Bilić, Urbana-Champaign Illinois Üniversitesi Bağlantı ve Bilgi Tarihçisi Prof. Dr. Dan Schiller, Annenberg Bağlantı Okulu’ndan Prof. Dr. Victor Pickard konuşmalarında ‘Dijital Kapitalizm ve İletişim’ ana teması kapsamında kıymetli bilgiler paylaştı. 

 

Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı

pinterest beğeni satın al
hack forum warez scriptler hacker sitesi gaziantep escort bayan gaziantep escort deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler
Manavgat Escort tokat escort erbaa escort muğla escort fethiye escort göcek escort hack forumbahis forum bahis forumu lordbahis fethiye escort izmir escort izmir escort izmir escort warez scriptler warez scriptler